ABC - Arhivska Barbara Celjska


U utorak 5. svibnja 2015. godine, u Maloj dvorani POU Krapina, otvorena je izložba ABC - Arhivska Barbara Celjska. Riječ je o gostujućoj izložbi Zgodovinskog arhiva Celje i Pokrajinskog muzeja Celje kojom se obilježava 600 godina od krunidbe Barbare Celjske za caricu Svetog Rimskog Carstva. Organizatori izložbe su Državni arhiv u Varaždinu i Pučko otvoreno učilište Krapina. Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Krapine Drago Kozina.

Izložba je zapravo nastala suradnjom Zgodovinskog arhiva Celje i Pokrajinskog muzeja Celje, a gostuje u Hrvatskoj zahvaljujući dobroj suradnji slovenskih i hrvatskih arhiva. Izloženo je 20 arhivskih preslika i dokumenata koji govore o životnom putu Barbare Celjske, a koje se čuvaju u raznim arhivima. Krapinčani i svi zainteresirani moći će razgledati izložbu tjedan dana, a potom se premješta u Varaždin.


ABC - Arhivska Barbara CeljskaRavnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr