Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera i privođenje namjeni zgrade Palasa - Stari grad Krapina
- Pučko otvoreno učilište Krapina objavljuje poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera i privođenje namjeni zgrade Palasa – Stari grad Krapina Poziv za dostavu ponude kao i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ovdje.- Izmjena poziva za izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera i privođenje namjeni zgrade Palasa - Stari grad Krapina više...Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr