Sanacija i konsolidacija dijela ulazne Kule u Gornje gradsko dvorište – Stari grad Krapina
- Pučko otvoreno učilište Krapina objavljuje poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda za sanaciju i konsolidaciju dijela ulazne Kule u Gornje gradsko dvorište – Stari grad Krapina. Poziv za dostavu ponude kao i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ovdje.Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr