Rukovatelj/ica motornom pilom


Trajanje:80 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Završetkom programa polaznik će samostalno razlikovati vrste pila, te funkciju glavnih dijelova i uređaja pile, pripremiti motornu pilu i površinu za rad, razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drveta, te rukovati motornom pilom na siguran način, pripremiti deblo za otpremu s radilišta, provoditi osnovne mjere održavanja motorne pile na pravilan način, provoditi mjere zaštite na radu pri radu motornom pilom.

Uvjeti za upis:
Završena, minimalno, osnovna škola, liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova rukovatelja motornom pilom i 18 godina života.

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr