Forma prima

Park skulptura «Forma prima» jedinstveni je park suvremenih drvenih skulptura na otvorenom u Hrvatskoj. Zbirka je to više od 30 skulptura velikog formata koje potpisuju najpoznatija imena svjetskih i domaćih kipara 80-tih godina 20. stoljeća. Park ima svojstvo kulturnog dobra i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Skulpture su nastale tijekom međunarodnih kiparskih simpozija koji su se u Krapini održavali od 1976.-1982. godine i postavljene su u šumi na brdu Josipovac. Zbog lošeg stanja skulptura koje desetljećima nisu bile adekvatno održavane i zaštićivane, 2004. godine se uz pomoć Ministarstva kulture RH započelo sa obnavljanjem skulptura koje je povjereno akad. kiparu Krešimiru Rodu. Do sada je popravljeno osamnaest skulptura (Jahač-Ksenija Kantoci, Magna mater-Antun Babić, Nosorog-Dušan Subotić, Adam i Eva-Josip Diminić, Bizon-Đurđa Zanoški, Vertikalna kompozicija – Petar Hadži Boškov, Otvaranje – Dora Kovačević, Kurent – Slavko Krajnc, Šafran u slavu cvijeća -Edo Kovačević, Velika ptica -Oto Logo, Roga -Želimir Janeš, Klin- Boris Nikoloski, Drvo u prostoru- Ritsuko Nakase, Građevni simbol- Dragica Čadež, Pil oraču- Franjo Kodrić, Prsti- Mitsuro Koido, Snaha- Stjepan Belošić i Fetiš- Rudolf Moratti, kao i ulazni prostor u park sa stepenicama, rad Vjenceslava Richtera).

Restauracija skulptura nastavlja se i u narednim godinama.
IN MEMORIAM – ANA TÖPFERU subotu, 1. listopada napustila nas je znamenita Krapinčanka Ana Töpfer.

Samozatajna i radišna, puna entuzijazma za sve čega se u životu prihvatila... Rođena je u Starom Petrovom Selu 11. svibnja 1926. godine. Osnovnu školu završila je u Banovoj Jarugi, nižu gimnaziju u Novoj Gradiški, a višu u Vukovaru i Zemunu. Šumarstvo je diplomirala 1951. g. na Šumarskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala je 1981. g. muzeologiju na Sveučilištu u Zagrebu.

Kao zaposlenica Šumskog gospodarstva Zagreb, prvo je bila raspoređena na poslove na Sisačko područje, a nakon reorganizacije šumarstva 1954. g. premještena je u Šumariju u Krapini, gdje je bila zamjenica upravitelja, a radila je na poslovima taksacije i doznake stabala, vođenja rasadnika, izrade šumskih cesta, organizacije lovstva i turizma. Za šumarsku inspektoricu Kotara Krapine postavljena je 1960. g., a dvije godine kasnije prelazi na rad u Općinu Krapina na poslove šumarstva, kulture i turizma te postaje voditeljica Nalazišta krapinskog pračovjeka na čijim je temeljima niknuo, danas poznati, Muzej krapinskih neandertalaca. Bila je osnivač Galerije Hušnjakovo (koja je kasnije prerasla u Galeriju grada Krapine), a 1971. g. članica je inicijativnog i organizacijskog odbora za osnivanje Matice hrvatske u Krapini. Za uspješan rad 1975. g. dobila je Orden rada sa srebrnim vijencem. Zbog političkih razloga 1980. je umirovljena. Privremeno se povlači iz javnog života u kojeg se vraća 1995.g. izdavanjem knjige «Krapinska purgerska kuhinja», nakladnika HD «Zvonec». Uz opisivanje receptura za jelo, karakterističnih za Krapinu i okolicu, u knjizi nalazimo iscrpan prikaz života svih slojeva društva prve polovica 20. stoljeća. Takvim pristupom knjiga na jedinstven način prikazuje važnost tematike prehrane u društvenom životu gledan kroz kuhinjski prozor. Baka Ana, kako je voljela da ju se oslovljava, autorica je biografske knjige «Život na velikim stanicama» tiskane 2012. godine. Bila je dugogodišnja članica udruga Hrvatska žena i Prijatelji grada Krapine.

Njezina je ideja bio i Park skulptura “Forma prima”, jedinstveni park suvremenih drvenih skulptura na otvorenom u Hrvatskoj. Zbirka je to više od 30 skulptura velikog formata koje potpisuju najpoznatija imena svjetskih i domaćih kipara 80-tih godina 20. stoljeća, a koje su nastale tijekom međunarodnih kiparskih simpozija, koji su se u Krapini održavali od 1976. do 1982. godine. Taj park na Hušnjakovom ima svojstvo kulturnog dobra i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Kao inicijator i sudionik brojnih projekata dala je golem doprinos društvenom i kulturnom životu Grada Krapine i zato joj velika HVALA!

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr