Javna nabava

OBAVIJEST TEMELJEM ČLANKA 13. STAVKA 9. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13)

Temeljem članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja Pučkog otvorenog učilišta Krapina iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

PLAN NABAVE


- Plan nabave za 2017. godinu - I izmjena
- Plan nabave za 2017. godinu
- Plan nabave za 2016. godinu - I izmjena
- Plan nabave za 2016. godinu
- Plan nabave za 2015. godinu
- Plan nabave za 2014. godinu


Temeljem članka 21., stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011) Pučko otvoreno učilište objavljuje:

REGISTAR UGOVORA
Dokumenti:
- Procedura stvaranja ugovornih obveza u Pučkom otvorenom učilištu Krapina
- Procedura ovjere financijske dokumentacije, odobravanja i izvršavanja plaćanja u Pučkom otvorenom učilištu Krapina
- Pravilnik o nabavi roba radova i usluga bagatelne vrijednostiZavršeni postupci javne nabave u 2015. godini
Sanacija zgrade Palasa i padine ispod starog grada Krapine

evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 3/2013-JN
više...
Nabava bagatelne vrijednosti
Poziv za dostavu ponude možete vidjeti u privitku pod opširno

opširno...


Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera i privođenje namjeni zgrade Palasa - Stari grad Krapina

opširno...


Zamjena dotrajalih ulaznih vrata te izrada, dobava i montaža novih – zgrada Pučko otvoreno učilište Krapina

opširno...


Sanacija i konsolidacija dijela ulazne Kule u Gornje gradsko dvorište – Stari grad Krapina

opširno...

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr