Kratki informatički tečajevi prema potrebama korisnika

Trajanje: 2 – 3 tjedna

Vrsta programa: -

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Želite li unaprijediti svoja znanja u nekom od programa Offica (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint, Access, Frontpage) ovo su tečajevi za vas! Koncepcju tečaja prilagođavamo potrebama i željama grupe.

Uvjeti za upis: -

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr