Obrazovanje - cjeloživotno učenje

U novije vrijeme sve je aktualnije cjeloživotno učenje, jer se radno mjesto mijenja više puta tijekom radnog vijeka. Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad. U vremenu kada se granice znanja iz dana u dan proširuju takvim uvjerenjem dovode se u opasnost marginalizacije na tržištu rada. Upravo zato u današnje vrijeme se sve češće spominje termin cjeloživotno učenje, a ono se definira kao aktivnost učenja tokom cijelog života, s ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti.

Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva. Štoviše, cjeloživotno učenje je bazirano na stalnom pristupu učenju i obrazovanju radi stjecanja novih i obnavljanja već stečenih znanja i vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i društvu znanja odnosno društvu koje uči. Očito je, da bi se išlo ukorak s vremenom potrebno je učiti tokom cijelog života, iako se cijeli život ne može ići u školu. Sve više dolazi do izražaja neformalno obrazovanje i samoobrazovanje u ustanovama kao što su Pučka otvorena učilišta gdje se održavaju osposobljavanja, usavršavanja, srednje škole ili pak prekvalifikacije van redovnog obrazovnog sustava.

Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost, posebno kada je riječ o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, često su jedan od razloga nezaposlenosti u određenim regijama i granama industrije i među marginaliziranim društvenim grupama.

Voditeljica obrazovanja
Ksenija Cerovečki
pou.obrazovanje@krapina.hr
tel +385 49 370-561
fax +385 49 370-561Gerontodomaćica/in


Cilj programa: Cilj je ovog programa obrazovanja osposobiti polaznike da prepoznaju i razlikuju potrebe osoba treće životne dobi te da im mogu pomagati u svim aspektima njihova života i životnih potreba.

Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Cilj programa: Cilj je ovog programa obrazovanja osposobiti polaznike koristiti motornu kosilicu na učinkovit i siguran način za sebe i okolinu.

Rukovatelj/ica trimerom


Cilj programa: Cilj je ovog programa obrazovanja osposobiti polaznike koristiti trimer na učinkovit i siguran način za sebe i okolinu.

Računalni operater

Cilj programa: Cilj osposobljavanja je ponuditi poduzetnicima djelatnike koji će biti sposobni upravljati računalom u cilju obavljanja poslova i zadataka potrebnih konkretnoj tvrtki.

Kompjuterski strojopis

Cilj programa: Metoda i organizacija rada su prilagođeni potrebama polaznika tečaja bilo da se radi o djeci, studentima, zaposlenicima raznih profesija ili onima koji ovim obrazovanjem traže posao i naravno umirovljenicima kao hobi ili moguću dobit.

Kratki informatički tečajevi

Cilj programa: Želite li unaprijediti svoja znanja u nekom od programa Offica (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint, Access, Frontpage) ovo su tečajevi za vas!

Osnovna škola za odrasle

Cilj programa: Znatan dio građana Hrvatske nije završio osnovno školovanje. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2003. godine pokrenuli su projekt Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti

Srednja škola

Cilj programa: Škola je organizirana u vidu dopisno - konzultativne nastave, te stoga nema predavanja, a polaznici se spremaju za ispite sami učeći iz literature koju dobivaju.

Prekvalifikacije

Cilj programa: Programe prekvalifikacije Pučko otvoreno učilište Krapina provodi u suradnji sa Centrom za dopisno obrazovanje “Birotehnika” iz Zagreba. Upisati se mogu svi koji su prethodno završili neku srednju školu, a trenutno ne mogu naći posao u struci.
više...

Tečaj brzog čitanja

Cilj programa: «Power reading» je najnapredniji sustav čitanja do sada razvijen u svijetu. Koristeći moć Vašeg mozga na potpuno nov, uzbudljiv i jednostavan način naučit ćete kako potpuno fokusirano i opušteno apsorbirati bilo koji pisani materijal.

Samostalni knjigovođa

Cilj programa: Tečajem će se polaznika osposobiti za izradu i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, te obračuna izdanih na temelju nastalih poslovnih promjena. Polaznik se upoznaje s poslovnim okruženjem i zahtjevima za interno i eksterno izvješćivanje na temelju poslovnih knjiga.

Zaštita na radu

Cilj programa: Sadržaji osposobljavanja koji se odnose na opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika moraju biti usklađene s procjenom opasnosti i djelatnošću poslodavca.
više...

Protupožarna zaštita

Cilj programa: Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema verificiranom programu Ministarstva prosvjete i športa Pučko otvoreno učilište Krapina provodi prema potrebama poslodavaca.

Vinogradar - podrumar

Cilj programa: Tečajem osposobljavanja za obavljanje poslova Vinogradara-podrumara/ Vinogradarke-podrumarke polaznici usvajaju potrebna znanja veza uz pripremu zemljišta za podizanje vinograda, za uzgoj i obradu vinove loze, prevenciju od raznih bolesti vinove loze i na kraju za primjenu suvremenih metoda podrumarstva.

Hortikultura

Cilj programa: Tečaj je namijenjen svima koji žele uredite svoju okućnicu, vrt, terasu, balkon.... Kroz kreativan rad sa biljem unaprijedite svoje znanje o uređenju vlastitih interijera, vrtova, terasa ili balkona.
više...

Škola šaha

Pučko otvoreno učilište Krapina u suradnji sa Šahovskim klubom Krapina organizira školu šaha za najmlađe. Škola se održava svakog četvrtka od 18,30 sati do 20,00 sati. Upisati se mogu djeca u dobi od 7 do 15 godina.

Knjigovođa za OPG

Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova knjigovođe/knjigovotkinje za OPG. Završetkom tečaja polaznik će moći samostalno osnovati i registrirati OPG, obavljati jednostavnije knjigovodstvene poslove, provesti proceduru prijave i odjave radnika, te pripremiti ugovore koji reguliraju radni odnos, primijeniti poslovne knjige za OPG na knjigovodstvenoj aplikaciji, pripremiti dokumentaciju za državi poticaj, ukoliko na njega ostvaruje pravo, primijeniti pravila zaštite na radu.

Voćar

Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova voćara/voćarice, upoznati kako podići kvalitetu voćarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu. Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno odabrati i pripremiti prostor za sadnju s obzirom na vrstu voćarske proizvodnje, izabrati adekvatan način i vrijeme pripreme terena za podizanje voćnjaka, razlikovati i pravilno izabrati sadnicu te obaviti sadnju, izabrati alat za rezidbu, pravilo izvesti rezidbu s obzirom na, specifičnosti...

Pčelar

Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova pčelara/pčelarice, upoznati kako podići uvjete pčelarenja i kvalitetu pčelarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.

Destiler

Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova pečenja voćnih rakija, upoznati kako podići kvalitetu proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.

Rukovatelj/ica motornom pilom

Završetkom programa polaznik će samostalno razlikovati vrste pila, te funkciju glavnih dijelova i uređaja pile, pripremiti motornu pilu i površinu za rad, razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drveta.

Tjedan cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja.

Sajam poslova

Pučko otvoreno učilište Krapina svake se godine kao partner uključuje u organizaciju Sajma poslova. Mjesec ožujak se svake godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obilježava kao mjesec Sajmova poslova.

Pripreme za polaganje državne mature

Pripreme za polaganje državne mature Hrvatski jezik – razina A, Matematika – razina A, Matematika – razina B, Engleski jezik- razina A

Proizvođač/iva poljoprivrednih kultura na ekološki način

Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno: primijeniti osnovna načela ekološkog uzgoja...

Pomočnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno: razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima...

Održiva uporaba pesticida

Obaveza pohađanja tečaja propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr