Održiva uporaba pesticidaObaveza pohađanja tečaja propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine.

Temeljem Zakona i Pravilnika obveza pohađanja tečaja odnosi se na sve korisnike pesticida: ratare, voćare, vinogradare, povrćare...

Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede RH (KLASA: UP/I-320-20/15-02/74 UBRROJ: 525-09/1386-15-3 od 25. veljače 2015. godine) Pučko otvoreno učilište Krapina ovlaštena je institucija za provedbu izobrazbe – Održiva uporaba pesticida.

Uvjeti za upis:
- navršenih 18 godina
- završena minimalno osnovna škola

Dokumentacija potrebna za upis:
- kopija svjedodžbe, diplome (zadnje završene škole)
- osobna iskaznica
- OIB

Obveznici izobrazbe za tečaj moraju se prijaviti putem prijavnice koju je moguće preuzeti sa stranica Ministarstva poljoprivrede ili stranici POU Krapina prijavnicom - uputa za popunjavanje ili osobno u POU Krapina - Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina.

Cijena tečaja je 350,00 kuna. Cijena uključuje izobrazba, ispit i iskaznica.

Prijave se primaju do popunjenosti grupe. Predbilježbe, upisi i informacije u Pučkom otvorenom učilištu Krapina – odjel obrazovanja (osobno, telefonom 049/370-561 ili e-mailom pou-krapina@kr.t-com.hr)

Tečaj se provodi kroz 3 popodneva (15 školskih sati) u vremenu od 17 do 21 sat i završava ispitom (pismenom provjerom).

Naknada troškova tečaja uplaćuje se na žiro račun Pučkog otvorenog učilišta Krapina otvoren kod Zagrebačke banke broj HR2723600001101257859. Pod pozivom na broj primatelja navedite svoj OIB.

Polaznici izobrazbe dužni su Voditelju obrazovanja POU Krapina predočiti dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznice najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu.

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr