Pčelar / pčelarica

Trajanje: 160 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova pčelara/pčelarice, upoznati kako podići uvjete pčelarenja i kvalitetu pčelarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.
Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno:
- poznavati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele, te pčelinju zajednicu.
- razlikovati tipove košnica i pčelinjaka.
- prepoznati matice, odrediti pravilne postupke u uzgoju matica i njihovoj selekciji.
- ustanoviti bolesti i štetnike pčela, pravilno odrediti mjere zaštite i primijeniti ih.
- proizvoditi pčelinje proizvode pravilnim postupcima, te ih ispravno čuvati i koristiti.
- odabrati i koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i pribor.
- primijeniti pčelarski alat i pribor u poslovima proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda.
- planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržištu, te se pridržavati zakonske regulative

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr