Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćamaTrajanje:218 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno:

- Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
- Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor
stručnjaka.
- Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
- Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
- Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
- Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti za upis: U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.

Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi, ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr