Proizvođač/ica poljoprivrednih kultura na ekološki načinTrajanje:150 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno:

- Primijeniti osnovna načela ekološkog uzgoja.
- Pripremiti tlo za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura na ekološki način.
- Razlikovati i primijeniti uzgojne mjere, zahvate, te alate i opremu za ekološku proizvodnju poljoprivrednih kultura.
- Proizvesti kompost na eko – način.
- Zaštititi kulture od bolesti, štetnika i korova na ekološki način.
- Prepoznati vrijeme zrelosti poljoprivrednih kultura, ubrati ih i skladištiti.
- Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr