Protupožarna zaštita


Trajanje: 8 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94.) poslodavci su dužni osposobiti svoje zaposlenike za provedbu osnovnih mjera zaštite od požara. Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema verificiranom programu Ministarstva prosvjete i športa Pučko otvoreno učilište Krapina provodi prema potrebama poslodavaca.

Uvjeti za upis: -

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr