Samostalni knjigovođa/ Samostalna knjigovotkinja


Trajanje: 145 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Tečajem će se polaznika osposobiti za izradu i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, te obračuna izdanih na temelju nastalih poslovnih promjena. Polaznik se upoznaje s poslovnim okruženjem i zahtjevima za interno i eksterno izvješćivanje na temelju poslovnih knjiga. Uz osnove novčanog poslovanja: blagajničko poslovanje i platni promet, polaznik se priprema i za praćenje računovodstvene literature kako bi mogao samostalno raditi, pratiti izmjene u propisima i dalje se usavršavati. Zadatak programa je osposobiti polaznike različitih stručnih sprema za obavljanje knjigovodstvenih poslova uz pomoć računalu u tvrtkama i angažirati ih u gospodarstvu.

Uvjeti za upis: Završena srednja škola

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno srednja škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr