RADOVI NA LOKALITETU STARI GRAD KRAPINA


1. srpnja 2014. godine započeli su radovi na sanaciji zgrade Palasa na lokalitetu Stari grad Krapina. Projektom će biti obuhvaćena statička sanacija temelja i zidova zgrade Palasa, rekonstrukcija krovišta, rekonstrukcija i sanacija pročelja te sanacija padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi. Radovi će se izvoditi u ovoj i sljedećoj godini. Mole se građani za oprez prilkom obilaska lokaliteta te da ne prilaze skelama na gradilištu.

S obzirom na značaj lokaliteta Starog grada Krapina te postojanje kompletne projektne dokumentacije za njegovu sanaciju, kao i na podršku Konzervatorskog odjela u Krapini, Ministarstvo kulture odobrilo je Pučkom otvorenom učilištu Krapina trogodišnji program obnove i revitalizacije zaštićenog kulturnog dobra – lokaliteta Starog grada Krapina. U cilju očuvanja ovog vrijednog kulturnog dobra, projekt je podržao i Grad Krapina te su se time stekla dostatna sredstva za izvođenje glavnine radova koji uključuju građevinsku i konstruktivnu sanaciju zgrade Palasa kao i sanaciju kompletne padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi. Uzimajući u obzir tešku pristupačnost i složenost zahvata na lokalitetu, nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine, koji će izvoditi sve radove obuhvaćene navedenim programom čime se osigurao kontinuitet radova te realizacija cjelokupnog programa na što učinkovitiji način. Vrijednost cjelokupne investicije iznosi 2.754.048,58 kn, od čega Ministarstvo kulture financira iznos od 1.830.465,00 kn, Krapinsko-zagorska županija iznos od 25.000,00 kn, a preostali iznos od 898.584 kn financira Grad Krapina. Radovi na lokalitetu započeli su 01.07.2014. te će se izvoditi u ovoj i slijedećoj godini. U prvoj fazi predviđena je kompletna statička sanacija i stabilizacija lokaliteta. Osim navedenih radova, u 2014. godini ugovoreni su i radovi na sanaciji krovišta i obnovi pročelja zgrade Palasa, dok se u slijedećoj godini planira ugovaranje radova na sanaciji padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi. Ovim putem mole se građani za oprez prilikom obilaska lokaliteta te da ne prilaze skelama na gradilištu. Realizacijom navedenog programa stvorit će se preduvjeti za obnovu cjelokupnog kompleksa u cilju njegovog sadržajnog i fizičkog povezivanja s naseljem, od čega je najvažnija obnova i privođenje namjeni centralne zgrade Palasa – prepoznatljivog motiva grada.Online galerija

RADOVI NA LOKALITETU STARI GRAD KRAPINA
Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr