Rukovatelj/ica trimeromTrajanje:60 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Završetkom programa polaznik će moći razlikovati dijelove trimera i objasniti njihove funkcije, pripremiti trimer za rad, rukovati trimerom na siguran i ispravan način, održavati trimer na pravilan način te voditi tehničku i servisnu dokumentaciju stroja, primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice trimerom

Oblik nastave: Redovna nastava ili konzultativno – instruktivna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor o obrazovanju

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr