Voćar/ Voćarica

Trajanje:150 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Tečajem će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova voćara/voćarice, upoznati kako podići kvalitetu voćarskih proizvoda, te kako postići veću konkurentnosti na tržištu.
Po završetku tečaja polaznik će moći samostalno:
- odabrati i pripremiti prostor za sadnju s obzirom na vrstu voćarske proizvodnje
- izabrati adekvatan način i vrijeme pripreme terena za podizanje voćnjaka
- razlikovati i pravilno izabrati sadnicu te obaviti sadnju
- izabrati alat za rezidbu, pravilo izvesti rezidbu s obzirom na specifičnosti rezidbe pojedine voćne vrste
- procijeniti optimalnu količinu i vrstu gnojiva, kao i vrijeme i način aplikacije
- razlikovati, izabrati i provoditi najprikladnije zaštitne mjere od bolesti i štetnika
- obrati voćke, sortirati, uskladištiti, odnosno pripremiti za distribuciju ili preradu
- sudjelovati u planiranju troškova i plasmanu proizvoda na tržištu
- primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis:
Završena osnovna škola i 15 godina starosti

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u Radnu knjigu

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi - minimalno osnovna škola, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr