Zakoni i dokumenti


1. Statut

- Statut pučkog otvorenog učilišta Krapina

2. Strategija

- Strategija razvoja Pučkog otvorenog učilišta Krapina za razdoblje 2014. - 2020.

3. Zakoni

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Zakon o Pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o ustanovama

4. Pravilnici

- Pravilnik o radu, unutarnjem ustrojstvu i plaćama u Pučkom otvorenom učilištu Krapina
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
- Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

5. Upravno vijeće

- Konstituirajuća sjednica
- Sastav Upravnog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Poziv na 2. sjednicu
- Poziv na 3. sjednicu
- Poziv na 4. sjednicu

- Prethodni saziv UV POU Krapina

6. Plan i program rada - izvještaj o radu

- Izvještaj o radu za 2015. godinu
- Izvještaj o radu za 2016. godinu
- Izvještaj o radu za 2017. godinu
- Plan rada za 2015. godinu
- Plan rada za 2016. godinu
- Plan rada za 2017. godinu
- Plan rada za 2018. godinu
- Plan rada za 2019. godinu

7. Financiranje

- Planovi
- Izvještaji

8. Natječaji

- Natječaj - Pomoćini/a radnik/ca
- Arhiva natječaja

9. Baze podataka koje koristimo u obavljanju vlastite djelatnosti

Evidencija zaposlenika
Evidencija o plaćama zaposlenika
Evidencija vanjskih suradnika
Evidencija polaznika obrazovnih programa
Evidencija o kupcima i dobavljačima

10. - Pravo na pristup informacijama


11. Unutarnje ustrojstvo

- Informacije o unutarnjem ustrojstvu POU Krapina

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr