Zaštita na radu


Trajanje: 6-8 školskih sati

Vrsta programa: Osposobljavanje

Voditelj programa: Ksenija Cerovečki

Opis programa: Sadržaji osposobljavanja koji se odnose na opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika moraju biti usklađene s procjenom opasnosti i djelatnošću poslodavca.

Uvjeti za upis: -

Oblik nastave: Redovna nastava

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju

Isprave potrebne za upis: Svjedodžba o završenoj školi, Domovnica, Rodni list, Ispunjena upisnica, Ugovor

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr