125 godina Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Povodom 125. godina rada i postojanja Gradskog društva Crvenog križa Krapina, u Galeriji grada Krapine je 11. listopada 2011. otvorena izložba „125 godina Crvenog križa u Krapini“. Kroz plakate, priznanja, diplome, fotografije, opremu, pisanu građu i ostalo, prikazana je povijest i razvoj tog Društva. Autori izložbe su Maja i Neven Šimić. O povijesti Crvenog križa govorio je ravnatelj GDCK Krapina Davor Šimunović, a izložbu je otvorio gradonačelnik grada Krapine Josip Horvat. U prigodnom glazbenom programu nastupila je folklorna skupina «Viline» iz Krapine. Izložba ostaje otvorena do 11. studenoga 2011.


KRAPINSKA HUMANITARNA DJELATNOST STARA ČETIRI I POL STOLJEĆA

U županiji krapinskoj postojala je već 1547. ubožnica kod kapele sv. Katarine. I dalje se kroz povijest spominje ubožnica do 1794. kada je napravljena nova zgrada, a njome je do vremena Josipa II. upravljao mjesni župnik. 
U 18. stoljeću u Krapini u humanitarne djelatnike, na ovom prostoru, možemo ubrojiti i Ivana Gaja, krapinskog ljekarnika, oca dr. Ljudevita Gaja. On je organizirao bolnicu za ranjene vojnike u doba Napoleonskog rata. Pomagao je prehranu izbjeglica i liječio bolesne građane.
Na tragu dobročinstava koja su u krapinskoj povijesti bila godinama prisutna ne čudi da je djelatnost, u duhu Crvenog križa, na ovom području počela vrlo rano. Krapinčani i stanovnici okolnih mjesta aktivno sudjeluju u humanim akcijama.
Franjo Hudjek, trgovac u Krapini na dužnosti gradskog načelnika slobodnog kraljevskog i poveljnog trgovišta Krapina, organizirao je prikupljanje dobrovoljnih priloga za ranjene vojnike i za njihove obitelji. Tim je povodom 8. rujna 1878. održana priredba u Krapinskoj čitaonici. Sav prihod (77 forinti) predan je u dobrotvorne svrhe, za ranjene vojnike u Bosni i Hercegovini.
Dakle, možemo reći da se već 1878. godine u Krapini počelo s radom na principima djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. Podružnica Društva Crvenog križa u Krapini je, formalno, osnovana 7. prosinca 1885. godine. Predsjednica je bila gđa. Roza Farkaš. Od te godine do danas Crveni križ je vrlo aktivan u svom radu.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 1914. do 1918., u Krapini je djelovala bolnica Crvenog križa. Bolnicu je vodio dr. Mirko Crkvenac, krapinski liječnik i svestrani društveni radnik.
Svoju humanost za vrijeme Prvog svjetskog rata Krapinčani su iskazivali na različite načine. U prve dobrovoljne bolničarke ubrajaju se Marija Vrence r. Wochel, Jelena Sučić r. Postl i Cvijeta Hudjek. Njih je osposobljavao dr. Mirko Crkvenac, koji je kao požrtvovni liječnik i sam pružao medicinsku njegu i pomoć.
 Tijekom 1926. do 1927. na čelu krapinskog CK je dr. Julije Lemberger, a nakon toga učiteljica Vikica Golec. Bila je to godina u kojoj se bilježi početak rada prvih mliječnih kuhinja u školama.
Od 1919. do 1945. u Krapini su društveni liječnici bili: dr. Mirko Crkvenac, dr. Blaž Ilijanić, dr. Mirko Ferković, dr. Edo Krušlin, dr. Stanko Butigan, dr. Remigije Bubanj…
U tijeku Drugog svjetskog rata prikuplja se materijalna pomoć i lijekovi, pruža se pomoć liječničkom osoblju u prihvatnim ambulantama, smještavaju se napuštena djeca iz ratom ugroženih područja. Isto tako putem Crvenog križa pronalazile su se obitelji koje su primale djecu bez roditelja na skrb. Crveni križ radi na prihvaćanju ratnih zarobljenika i interniraca koji su se vračali u domovinu iz nacističkih koncentracijskih logora. Brinulo se i o povratnicima – emigrantima iz prekomorskih zemalja.
Na našem području, za Kotar Krapinu, krenulo se u formiranje Odbora Crvenog križa, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, odnosno 20. lipnja 1945., a za predsjednika organizacije Crvenog križa bio je izabran dr. Ivo Veronek, dok je tajničke poslove obavljala Božena Butigan.
Crveni križ se u vremenu od 1945. do 1948. uz pružanje materijalne pomoći stanovništvu počinjao baviti i drugim aktivnostima: Tjedan Crvenog Križa, Tjedna borbe protiv TBC-a i zdravstveno prosvjećivanje. Organiziraju se raznovrsni tečajevi od poučavanja u pružanju prve pomoći do suzbijanja raznih zaraznih bolesti.
1949. u krapinskoj Osnovnoj školi počela je s radom školska kuhinja, dok je u ostalim osnovnim školama proteklo više godina da bi se stvorili uvjeti za početak rada školskih kuhinja.
Crveni križ na sebe 1953. godine preuzima vrlo važan zadatak – prikupljanje krvi i okupljanje dobrovoljnih davatelja krvi zajedno sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba.
Prve akcije dobrovoljnog davanja krvi u Hrvatskom zagorju provedene su krajem 1953. godine u Pregradi, Humu na Sutli – u tvornici “Straža”, Krapini, Zlataru i Bedekovčini. Bilo je prikupljeno 280 bočica krvi. Od tada te se akcije provode svake godine na području Hrvatskog zagorja
U rujnu 1955. formira se novi Kotarski odbor Crvenog križa Krapina. 
Od 1970. godine do danas nastavu iz prve pomoći završilo je više tisuća učenika iz osnovnih i Srednje škole Krapina, a više stotina ih je sudjelovalo na natjecanjima na općinskoj, regionalnoj i republičkoj razini. Na tim natjecanjima, u povijesti krapinskog Crvenog križa, postizani su značajni uspjesi. Krapinske su ekipe Crvenog križa i Civilne zaštite, kao najbolje u regiji, sudjelovale često na republičkim natjecanjima i osvajale visoka mjesta.
Akcija “Solidarnost na djelu” provodi se (od 1973.) svake godine u mjesecu listopadu na cijelom području Hrvatske pa tako i do danas na području djelovanja Crvenog križa Krapina.
Među aktivistima iz toga poratnoga vremena svakako treba izdvojiti gospođu Boženu Butigan, koja je bila aktivna na polju humanitarnog rada. Ona je u Crvenom križu djelovala sve do 1975. i u tom je vremenu obnašala niz dužnosti.
Iz programa rada kotarske, pa onda i općinskih organizacija Crvenog križa, vidi se uključivanje u borbu protiv još jednog društvenog problema, alkoholizma, te se kreće s anti alkoholnim izložbama i predavanjima.
 Crveni križ Krapina provodi tečajeve prve pomoći za vozače motornih vozila od 1977. Broj kandidata i tečajeva iz prve pomoći iz godine u godinu bio je u stalnom porastu.
Povodom 100. godišnjice djelovanja Hrvatskog Crvenog križa 1978. krapinska organizacija dobila je Jubilarnu plaketu u znak priznanja za doprinos uspješnoj realizaciji programskih ciljeva i afirmaciji Crvenog križa, a u Krapini je zaslugom Antuna Kozine, voditelja Gradskog muzeja u Krapini, priređena prigodna izložba o djelatnosti ove humanitarne organizacije. Izložba je prvo postavljena u radničkom restoranu “Krateksa” u Žutnici, a nakon čega je preseljena u Osnovnu školu Augusta Cesarca u Krapini.
Vrijedno je spomenuti da je Skupština Crvenog križa Hrvatske 1988. godine dodijelila Osnovnoj školi “Ljudevit Gaj” Krapina Zahvalnicu za doprinos u ostvarivanju ciljeva u izvršavanju programskih zadataka Crvenog križa Hrvatske.
Razdoblje od 1991. do 1995. godine karakterizira velika briga za zbrinjavanje prognanika i izbjeglica. Ta skrb odvijala se u općinskim organizacijama Crvenog križa. Krajem siječnja (1993.) na području općine Krapina bilo je smješteno 548 prognanika i izbjeglica. Svi oni su u OO CK Krapina primali hranu, odjeću, obuću i drugo.
Nakon Domovinskog rata krapinski Crveni križ vraća se mirnodopskim zadaćama; briga za mlade, starije, tečajevi iz prve pomoći, DDK i socijalni zadaci i tako sve do danas proširujući djelatnosti i aktivnosti.

Davor Šimunović, ravnatelj Gradskog društva CK Krapina

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content