Dadilja

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa:   Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe se o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima. Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
  2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Trajanje:  400 sati

Uvjeti za upis:  Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama ( »Narodne novine «, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Oblik nastave: redovna ili konzultativno-instruktivna nastava

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu

 

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content