Park skulptura Forma prima

Park skulptura «Forma prima» jedinstveni je park suvremenih drvenih skulptura na otvorenom u Hrvatskoj. Zbirka je to više od 30 skulptura velikog formata koje potpisuju najpoznatija imena svjetskih i domaćih kipara 80-tih godina 20. stoljeća. Park ima svojstvo kulturnog dobra i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Skulpture su nastale tijekom međunarodnih kiparskih simpozija koji su se u Krapini održavali od 1976.-1982. godine i postavljene su u šumi na brdu Josipovac.

Skip to content