Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici

Pučko otvoreno učilište Krapina nastavilo je suradnju sa Državnim arhivom iz Varaždina koja je započela 2015. godine izložbom ABC – Arhivska Barbara Celjska – gostujuća izložba Zgodovinskog arhiva u Celju i Pokrajinskog muzeja Celje kojom se obilježavalo 600 godina od krunidbe Barbare Celjske za caricu Svetog Rimskog Carstva koje je organizator bio Državni arhiv u Varaždinu. Izložba “Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici” nastala je kao plod suradnje 6 arhiva (Pokrajinskog arhiva Maribor, Zgodovinskog arhiva u Ptuju, Zgodovinskog arhiva u Celju, Državnog arhiva u Zagrebu, Državnog arhiva u Varaždinu i Državnog arhiva za Međimurje). Predstavljena je povijest pojedinih pograničnih gradova i trgovišta prvenstveno na osnovu arhivskog gradiva pohranjenog u arhivima. Na izložbi je uvršteno svih 6 gradova u kojima su danas sjedišta arhiva. Otvorenju izložbe nazočili su ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu Damir Hrelja, ravnatelj Zgodovinskog arhiva u Celju Borut Batagelj te dogradonačelnik Grada Krapine Dragutin Kozina koji je izložbu i otvorio.

Izložba je bila otvorena od 4. srpnja do 30. rujna 2019. godine

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content