Dani Ljudevita Gaja

Književna manifestacija Dani Ljudevita Gaja i hrvatskog narodnog preporoda na kojoj su sa literarnim radovima na temu Ljudevita Gaja i hrvatskog narodnog preporoda sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola održavala se je od 2017. – 2019. godine. Prosudbena komisija od radova prispjelih na objavljeni natječaj odabirala je najkvalitetnije radove koji su se nagrađivali, javno pročitali i objavili u Zborniku radova.

Cilj književne manifestacije i natječaja bio je da se kod učenika osnovnih i srednjih škola potakne interes za lik i djelo Ljudevita Gaja.

U svrhu susreta tiskali su se i promidžbeni materijali (plakati, pozivnice), a manifestacija je bila najavljivana na radio postajama i društvenim mrežama.

Skip to content