Natječaj za nove skladbe – koncert na kajkavskom

Pučko otvoreno učilište Krapina i Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, u okviru projekta „Ključ kulture za sve generacije“, broj projekta UP.04.2.1.04.0180, otvorilo je 24. siječnja 2020. godine

N A T J E Č A J

za nove skladbe, koje će u okviru projekta „Ključ kulture za sve generacije“

biti izvedene na koncertu u Krapini u mjesecu rujnu 2020. godine.

Ovim Natječajem organizatori želi potaknuti autore na stvaranje skladbi temeljenih na kajkavskom narječju, raznovrsnih glazbenih žanrova (pop, rock, blues, jazz,…)

Prijave koje se šalju na natječaj moraju sadržavati:

Info snimku skladbe, sa otpjevanim vokalom soliste ili skupine, u digitalnom formatu, pohranjenu na nekom od prijenosnih medija, po mogućnosti u mp3 formatu (CD, USB)
dva primjerka stihova skladbe, koji trebaju biti na kajkavskom
Podatke o autorima, sa brojem telefona na koji ih se može kontaktirati
Skladbe ne smiju biti ranije objavljivane, niti izvođene
Slanjem radova na Natječaj autori ovlašćuju organizatora da:

a) na odabranim skladbama izvrši eventualno potrebne stručne korekture
b) odabere vokalnog solistu (ili ansambl), aranžera i oblik izvedbe
Autori odabranih skladbi zadržavaju sva moralna i materijalna prava koja proističu iz Zakona o autorskom pravu.

ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 01.04.2020.

Radovi se šalju poštom na adresu: DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO, Magistratska 28, 49000 Krapina, sa naznakom „Za natječaj Ključ kulture za sve generacije“.

Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju.

Sve informacije dostupne su na tel. 049/370-561, 373-406, 099 2777 506 ili www.kljuc.krapina.net, te e-mail adresi kajkavske.popevke@gmail.com

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR PROJEKTA „KLJUČ KULTURE ZA SVE GENERACIJE“

 

Sadržaj natječaja isključiva je odgovornost POU Krapina.

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content