Obnavljanje skulptura

Tijekom međunarodnih kiparskih simpozija koji su se održavali od 1976.-1982. godine nastalo je više od 30 skulptura u hrastovom drvu eminentnih akademskih kipara iz zemlje i svijeta. Skulpture su zbog atmosferskih utjecaja kao i zbog dugotrajne nebrige (nisu adekvatno održavane i zaštićivane) bile u jako lošem stanju, a mnoge su zbog toga i propale. Kako bi se spriječilo njihovo daljnje propadanje, Pučko otvoreno učilište Krapina je uz pomoć Ministarstva kulture RH i Grada Krapine 2004. godine počelo s restauracijom skulptura. Do sada je, postupkom čišćenja, isušivanja, zatvaranjem pukotina i rascjepa, te spajanjem nedostajućih dijelova rekonstruirana gotovo jedna trećina skulptura. Restaurirane su  skulpture Jahač-Ksenija Kantoci, Magna mater-Antun Babić, Nosorog-Dušan Subotić, Adam i Eva-Josip Diminić, Bizon-Đurđa Zanoški, Vertikalna kompozicija – Petar Hadži Boškov, Otvaranje – Dora Kovačević, Kurent – Slavko Krajnc, Šafran u slavu cvijeća -Edo Kovačević, Klin- Boris Nikoloski, Drvo u prostoru- Ritsuko Nakase, Građevni simbol- Dragica Čadež, Pil oraču- Franjo Kodrić, Prsti- Mitsuro Koido, Snaha- Stjepan Belošić i Fetiš- Rudolf Moratti, kao i ulazni prostor u park sa stepenicama, rad Vjenceslava Richtera).

Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama izvode se svake godine prema prioritetnosti.

Skip to content