Održiva uporaba pesticida – dopunska i osnovna izobrazba – 2021.

POU Krapina tokom 2021. godine održavalo je izobrazbe o održivoj uporabi pesticida, a sve u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama kako bi i polaznici i predavači tijekom edukacije bili sigurni.

 Obzirom na ograničenja radili smo sa dvije skupine paralelno u jednom danu, ali u različitim prostorima (Mala dvorana i Festivalska dvorana).

U veljači su održane 4, u ožujku 6, u travnju 3, svibnju 1, lipnju 1 i srpnju 1 dopunska izobrazba. Ukupno je dopunsku izobrazbu u POU Krapina prošlo gotovo 800 polaznika iz cijele Krapinsko zagorske županije, dok je 30-tak polaznika završilo osnovnu izobrazbu koja se provodi kroz 3 dana, a održavala se od 16.-18. kolovoza 2021. godine.

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content