Pčelar

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa:  Programom će se polaznike osposobiti za obavljanje poslova pčelara, upoznati kako podići uvjete pčelarenja i kvalitetu pčelarskih proizvoda te kako postići veću konkurentnosti na tržištu. Po završetku programa osposobljavanja polaznik će moći samostalno: poznavati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele te pčelinju zajednicu, razlikovati tipove košnica i pčelinjaka, prepoznati matice, odrediti pravilne postupke u uzgoju matica i njihovoj selekciji, ustanoviti bolesti i štetnike pčela, pravilno odrediti mjere zaštite i primijeniti ih, proizvoditi pčelinje proizvode pravilnim postupcima te ih ispravno čuvati i koristiti, odabrati i koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i pribor, primijeniti pčelarski alat i pribor u poslovima proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda, planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržištu te se pridržavati zakonske regulative.

Trajanje: 160 sati

Uvjeti za upis:

  • osnovna škola
  • 15 godina 

Oblik nastave: redovna nastava

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu 

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content