PLAN edukacijskih i kulturno – umjetničkih programa

EDUKACIJSKI PROGRAMI

 1. Seminaru o sudioničkom upravljanju u kulturi i načelima dobrog upravljanja (3 sata) – edukacija 60 članova 6 udruga, 3 zaposlenika POU Krapina i i 2 zaposlenika Grada Krapine   – 16. siječnja 2019., 18 sati, Festivalska dvorana Krapina    
 2. Okrugli stol na temu suradnje i umrežavanja u kulturi Krapine – sudjeluju ugovoreni stručnjak, predstavnici 6 udruga u Krapini, 1 predstavnik lokalne samouprave, 1 predstavnik POU Krapina (3 sata)- 20. ožujka 2019., Galerija grada Krapine
 3. Set likovnih radionica koje će voditi likovni pedagog za članove Udruge distrofičara Krapina – ožujak-lipanj 2019. i prosinac 2019.-ožujak 2020., Galerija grada Krapine
 4. Radionica na temu održivog razvoja i osiguranja jednakog pristupa osoba s teškoćama upravljanju u kulturi ( 2 sata) – edukacija 15 članova 4 udruge, 3 zaposlenika POU Krapina i 2 zaposlenika Grada Krapine  –  20. svibnja 2019., Galerija grada Krapine
 5. Radionica na temu ravnopravnog sudjelovanja žena u upravljanju ( 2 sata) – educirat će se 15 članova 4 udruge, 3 zaposlenika POU Krapina i 2 zaposlenika Grada Krapine  – 20. svibnja 2019., Galerija grada Krapine
 6. Dvodnevna tribina na temu “Sudioničko upravljanje u kulturi manjih gradova” (2 dana x 4 sata) – sudjeluje 1 gostujući stručnjak za upravljanje u kulturi, 1 gostujući predstavnik manja grada, 1 gostujući predstavnik Kulturnog centra iz Hrvatske i 1 gostujući predstavnik ustanove u kulturi – 15. i 16. listopada  2019., Galerija grada Krapine
 7. Glazbena radionica na kojoj će edukator biti stručnjak muzikolog (15 sati kroz 2 mjeseca) – siječanj 2020. – POU Krapina
 8. Okrugli stol na temu suradnje i umrežavanja u kulturi Krapine – sudjeluju ugovoreni stručnjak, predstavnici 6 udruga u Krapini, 1 predstavnik lokalne samouprave, 1 predstavnik POU Krapina (3 sata) 16. rujna 2019., Galerija grada Krapine
 • Akcijski plan razvoja sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Krapine kao rezultat okruglih stolova – rujan 2019.
 • formiran Savjet za kulturu Grada Krapine – listopad 2019.

 

KULTURNO – UMJETNIČKI PROGRAMI

Svibanj 2019.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Čakovcu kod Pjevačkog zbora umirovljenika Čakovec – 25.5.2019.

Srpanj 2019.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Fužinama kod MPZ Vrelo Fužine – 6.7.2019.

Rujan 2019.

 1. Koncert Pjevačkog zbora umirovljenika Čakovec kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapini – 13.9.2019.
 2. Koncert MPZ Vrelo Fužine kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapini – 14.9.2019

Studeni 2019.

 1. Koncert KUD-a Ilirci – 2 vokalne skupine: Ilirci i Ilirčeki – 29.11.2019.

Prosinac 2019.

 1. Koncert Zbora Jeka primorja Rijeka kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapina – 7.12.2019.
 2. Koncert Gradskog puhačkog orkestra Krapina – 15.12.2019.

Lipanj 2020.

 1. Izložba radova nastalih na likovnoj radionici Udruge distrofičara Krapina – 25.6.2020.
 2. Koncert KUD-a ilirci– 2 vokalne skupine: Ilirci i Ilirčeki – 25.6.2020.

Rujan 2020.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Rijeci kod Zbora Jeka primorja Rijeka 

Kolovoz 2020.

 1. Koncert Gradskog puhačkog orkestra Krapina – 9.8.2020.

Listopad 2020.

 1. Koncert na kajkavskom u organizaciji Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo – 25.10.2020.

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content