Poziv na izlaganje u Galeriji grada Krapine u 2025. godini

Prijava za natječaj treba sadržavati:

– ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail

– životopis (popis samostalnih i skupnih izložbi)

– idejni opis projekta/rada (najviše 1,5 kartica)

– tehnički opis rada (dimenzije, medij, da li postoji posebna potreba za tehničkim postavom)

– portfolio (5 – 10 fotografija radova)

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uvjeti:

Izlagati mogu vizualni umjetnici, skupine umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku e-poštom na galerija.krapina@gmail.com uz napomenu: Za Galeriju grada Krapine ili poštom na adresu:

Pučko otvoreno učilište Krapina

Galerija grada Krapine

Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13

49000 Krapina

Prijave se primaju do 31. svibnja 2024. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj:

Tel. 049/370-810

Mob. 091/37 08 100

Umjetnički savjet Galerije grada Krapine:

Branka Hlevnjak, Zvjezdana Jembrih, Krešimir Rod, Mirjana Drempetić Hanžić i Maja Vukina Bogović.

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content