Pripreme za državnu maturu

Pripremite se za državnu maturu u Krapini!!!

Pripreme obuhvaćaju gradivo koje se pojavljuje na državnoj maturi iz:

Obaveznih predmeta:
Matematika A 50 školskih sati
Matematika B 35 školskih sati
Hrvatski jezik A 45 školskih sati
Hrvatski jezik B 35 školskih sati
Engleski jezik A                       45 školskih sati
Engleski jezik B                       35 školskih sati
Njemački jezik A                     45 školskih sati
Njemački jezik B                     35 školskih sati

Izbornih predmeta:
Biologija                                        35 školskih sati
Kemija                                           35 školskih sati
Fizika                                             35 školskih sati
Politika i gospodarstvo              35 školskih sati
Psihologija                                    35 školskih sati

Svaki polaznik sam bira koliko predmeta želi upisati. Može se upisati jedan predmet, ali isto tako i dva, tri ili više predmeta.

Zašto pripreme u Krapini:

• iskusni profesori, višegodišnje iskustvo u provođenju državne mature
• rad u malim grupama što omogućuje individualizirani pristup svakom polazniku
• rad prema ispitnim pitanjima i provjerenim radnim materijalima
• pripreme tijekom praznika (prosinac-siječanj, travanj, svibanj-lipanj)   

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content