Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Knjigovođa / knjigovotkinja

Naziv programa: program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Knjigovođa / 

                              knjigovotkinja

Vrsta programa: osposobljavanje

Trajanje programa:    ukupno 350 sati

                                    85 sati             vođeno učenje i poučavanje

                                    140 sati            učenje temeljeno na radu

                                    125 sati            samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti upisa: program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Knjigovođa / knjigovotkinja mogu upisati osobe koje imaju završenu:

 • Cjelovitu kvalifikaciju na razini 4.2 (gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje, četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje)

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Program će se izvoditi redovnom nastavom i putem online prijenosa u stvarnom vremenu  kroz slijedeće module:

1. Uvod u računovodstvo

2. Imovina i obveze

3. Rashodi, prihodi i financijski rezultat 4. Knjigovodstvo na računalu

Nakon uspješno završenog programa polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u e-radnu knjigu.

Cijena osposobljavanja po osobi iznosi 6.781,05 HRK / 900,00 EUR. Iznos vaučera za djelomičnu kvalifikaciju Knjigovođa / knjigovotkinja je 5.781, 00 HRK / 767,27 EUR, a podmiruje ga Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ostatak od 1.000,05 HRK / 132,73 EUR podmiruje polaznik. Verificirani programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.

Obujam u bodovima (CSVET): 14 CSVET

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content