Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznici će moći samostalno provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom, provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima, voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu, obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima, zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa, izračunavati cijene zaliha, izrađivati kalkulacije po nalogu, obračunavati amortizaciju, provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka, obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza, obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima, ažurirati izvještaje u aplikacijama, izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije, komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera, poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Trajanje:  350 sati

Uvjeti za upis: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2

Oblik nastave: redovna nastava, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje

Obujam u bodovima (CSVET): 14 CSVET

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content