Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Vrsta programa: osposobljavanje

Opis programa: Završetkom programa polaznici će moći samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe, znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu, samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu, odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta, samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe, obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu, zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Trajanje:  150 sati

Uvjeti za upis: Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja; najmanje 18 godina života; vozačka dozvola B kategorije; liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom

Oblik nastave: redovna nastava, uz mogućnost izvođenja određenih teorijskih dijelova programa na daljinu u  stvarnom vremenu

Obujam u bodovima (CSVET): 6 CSVET

Podjeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content