Projekt “Ključ kulture za sve generacije”

Pučko otvoreno učilište Krapina počelo je s provedbom projekta „Ključ kulture za sve generacije“ vrijednog 791.200,80 kune od čega EU sufinancira 672.520,68 kune (85%) u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok ostatak od 15% sufinancira Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 29. listopada 2018. do 28. listopada 2020. godine. Projektom se želi doprinijeti razvoju dobrog upravljanja u kulturi Krapine, donijet će se mjere za razvoj sudioničkog upravljanja, a partneri će se umrežiti. Građani će se uključiti u planiranje i provedbu edukacijskih programa u umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno-umjetničkih programa u Krapini. Udrugama će se omogućiti kvalitetniji uvjeti rada sve u cilju stvaranja novih kulturnih programa i njihove dostupnosti građanima.

Partneri u projektu su Grad Krapina, Kulturno umjetničko društvo „Ilirci“ Krapina, Udruga distrofičara Krapina, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina i Gradski puhački orkestar Krapina. Provodit će se niz aktivnosti: od suradnje, edukacija i podizanja javne svijesti u području upravljanja u kulturi do pripreme, provedbe i razmjene edukacijskih i kulturno- umjetničkih programa. Ciljne skupine educirat će se o dobrom upravljanju u kulturi, donijet će se mjere za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi, partneri će se umrežiti. Građani će se uključiti u planiranje i provedbu edukacijskih programa umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno – umjetničkih programa u Krapini. Ciljne skupine projekta su udruge i njihovi članovi, Grad Krapina i Pučko otvoreno učilište Krapina te njihovi zaposlenici.    

      

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content