Stari grad

Pučko otvoreno učilište skrbi o jednom od najstarijih srednjovjekovnih utvrđenih gradova Hrvatske – Starom gradu Krapini. U cilju očuvanja ovog vrijednog kulturnog dobra, Učilište je provelo program obnove i revitalizacije Starog grada Krapina koji je uključivao građevinsku i konstruktivnu sanaciju zgrade Palasa kao i sanaciju kompletne padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi, a bilo je i nositelj programa arheološko-konzervatorskih radova na lokalitetu Stari grad Krapina. Vršena su istraživanja Instituta za arheologiju 1994. te potom 2001. i 2008. godine, kao i Konzervatorskog odjela u Zagrebu 2006. U Galeriji grada Krapine nalazi se privremeni muzejski postav Arheološkog blaga Starog grada Krapine.

Prvi pisani dokumenti spominju grad Krapinu 1193. godine. U srednjem vijeku postojala je utvrda Krapina podno koje se počelo razvijati naselje. Sama utvrda i tadašnje vlastelinstvo bili su kraljevski posjedi, a potom, u skladu s feudalnim uređenjem i posjedi pojedinih velikaša.

Od krapinske srednjovjekovne utvrde grada na brežuljku iznad Krapine sačuvana je samo jedna zgrada. Međutim, zahvaljujući arheološkim istraživanjima, dosadašnjim iskopavanjem dokazano je postojanje velikih dvoranskih objekata na položaju srednjovjekovnog castruma Krapine. Otkriven je tlocrt sakralnog objekta, zacijelo, dvorske kapele, Presv. Trojstva, koja se navodi u pisanom dokumentu iz 1225. godine. U tome srednjovjekovnome dvoru boravio je 2. lipnja iste godine 1225. hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. Arpadović, zajedno sa svojih nekoliko velikaša.

Pročitaj više

Fotografije: Marija Hlebec

Skip to content