2. predstavljanje projekta na vanjskim manifestacijama – 13.9.2019.

Tijekom Tjedna kajkavske kulture Krapina 2019. godine, u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda, promoviran je projekt i rad udruga partnera na dva štanda koje je u projektu nabavilo Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina kroz brošuru projekta i promo materijale i letke udruga partnera.
Svi partneri sudjeluju u edukativnim aktivnostima projekta (radionicama, seminarima, okruglim stolovima i tribinama), ali i u ostalim projektnim aktivnostima koje su planirane za svaku udrugu zasebno. Gradski puhački orkestar Krapina nabavio je instrumente i od siječnja ove godine priprema 2 koncerta, KUD „Ilirci“ i Dječji pjevački zbor „Ilirčeki“ od ožujka ove godine također su krenuli sa probama za svoja 2 koncerta u projektu te su razmijenili kulturne programe sa dva KUD-a iz Hrvatske. Članovi Društva distrofičara Krapina sudjelovali su od ožujka do lipnja u radu prvog seta likovnih radionica. Tijekom narednih mjeseci Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina organizirat će set glazbenih radionica te započeti ostale svoje projektom planirane aktivnosti.
Projekt „Ključ kulture za sve generacije“ vrijedan je 791.200,80 kune od čega EU sufinancira 672.520,68 kune (85%) u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz sredstava Europskog socijalnog fonda dok ostatak od 15% plaća Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Projektom koji se provodi od 29. listopada 2018. do 28. listopada 2020. godine želi se doprinijeti razvoju dobrog upravljanja u kulturi Krapine, donijet će se mjere za razvoj sudioničkog upravljanja, a partneri će se umrežiti. I građani se mogu uključiti u planiranje i provedbu edukacijskih programa u umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno-umjetničkih programa u Krapini kroz anketu koja se tijekom cijelog trajanja projekta može ispuniti na web stranici projekta.

       

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content