II MEĐUNARODNI KIPARSKI SIMPOZIJ 1977.

Na drugom simpoziju je sudjelovalo šest domaćih autora.

Skulptura ROGA- ŽELIMIRA JANEŠA iz Zagreba nastala je kako je rekao sam autor kao asocijacija na staroslavensku mitološku predaju o „Divljoj ženi – babi rogi“. Želimir Janeš je u svoj skulpturi neuobičajen i nekonvencionalan.  Ovaj totemski znak je kao cjelina izvanredno izvagan u svojim ritmičkim masama.

IVAN LESIAK iz Zagreba izradio je reljef kojeg je nazvao DEBELI ANĐEO. Autor je htio prikazati današnjeg čovjeka opterećenog civilizacijom i težnjom za udobnošću i što boljim životom koji se brine samo o svom trbuhu da uvijek bude pun. Zbog preobilnog jela trbuh je tako narastao da ga mora voziti u tačkama. Glava je u odnosu na trbuh mala jer mu ona ni ne treba pošto ga kulturna dobra i duhovni proizvodi ne zanimaju. Lesiak je svom čovjeku dodao i krila pa je reljef i dobio naziv Debeli anđer.

VELIKA PTICA naziv je skulpture beogradskog kipara  OTE LOGA. Autor je svoju skulpturu zamislio kao pticu raširenih krila u letu. Apstraktna forma vertikalno postavljena koju presijecaju horizontalne mase krila, stremi u visinu. Kada gledamo tu drvenu pticu imamo dojam kao da će ona stvarno svakog časa poletjeti u visinu.

FETIŠ je skulptura austrijskog kipara RUDOLFA MORATTIJA koji je drvenu monolitnu konveksnu masu obavio debelim užetom, pa je njegova kompozicija zapravo personifikacija civilizacije i čovjeka sputana mnogim problemima i teškoćama.

SIGNAL skulptura visoka preko 5 metara djelo je ALEKSANDRA SRNECA iz Zagreba. Ova skulptura spada u red onih skulptura koje su svojom pokrenutošću podjednako interesantne kako za djecu tako i za odrasle. Unutar pravokutno linijski istanjene i prošupljene mase nalaze se plošno istanjene mase u obliku pravokutnika, kruga i trokuta koje se obješene na željezne lance okreću oko svoje osi.

ĐURĐA ZANOŠKI iz Zagreba iako je bila najmlađi učesnik ovog skupa, stvorila je djelo u kojem nema ni traga nesigurnosti i neiskustva. Njezin BIZON je napet u formi, prijeteći nagnut u napad i dinamično usmjeren u prostor.

Katalog

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content