Održiva uporaba pesticida

OSNOVNA I DOPUNSKA IZOBRAZBA

Obaveza pohađanja tečaja propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). 

Temeljem Zakona i Pravilnika obveza pohađanja tečaja odnosi se na sve korisnike pesticida: ratare, voćare, vinogradare, povrćare…

Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede RH (KLASA: UP/I-320-20/20-02/31 UBRROJ: 525-07/0139-20-2 od 13. ožujka 2020. godine) Pučko otvoreno učilište Krapina ovlaštena je institucija za provedbu izobrazbe o održivoj uporabi pesticida narednih 5 godina.

  1. Osnovna izobrazba

Uvjeti za upis:
– navršenih 18 godina
– završena minimalno osnovna škola

Dokumentacija potrebna za upis:
– kopija svjedodžbe, diplome (zadnje završene škole)
– kopija osobne iskaznice
– OIB

Prijave se primaju do popunjenosti grupe.

Predbilježbe, upisi i informacije u Pučkom otvorenom učilištu Krapina  odjel obrazovanja (osobno, telefonom 049/370-561 ili e-mailom pou@krapina.hr)

Tečaj se provodi kroz 3 popodneva (15 školskih sati) i završava ispitom (pismenom provjerom).

2.  Dopunska izobrazba

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe.

Dokumentacija potrebna  za upis:
– kopija postojeće iskaznice (koja je pred istekom ili je istekla)
– kopija osobne iskaznice
– OIB
– kopija svjedodžbe, diplome (zadnje završene škole)

Prijave se primaju do popunjenosti grupe.

Predbilježbe, upisi i informacije u Pučkom otvorenom učilištu Krapina odjel obrazovanja (osobno, telefonom 049/370-561 ili e-mailom pou@krapina.hr)

Tečaj se provodi kroz 5 školskih sati i završava ispitom (pismenom provjerom).

Prijavnica – osnovna izobrazba

Prijavnica – dopunska izobrazba

Uputa za popunjavanje prijavnice

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Podjeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content