Ključ kulture za sve generacije

Natječaj: „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“
Naziv projekta: Ključ kulture za sve generacije

Nositelj projekta:
Pučko otvoreno učilište Krapina
Projektni partneri:
Grad Krapina
Kulturno umjetničko društvo „Ilirci“ Krapina
Udruga distrofičara Krapina
Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina
Gradski puhački orkestar Krapina.

Vrijednost projekta (ukupni troškovi): 791.200,80 kuna
Udio financiranja: 100% (85% u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz sredstava Europskog socijalnog fonda, ostatak od 15% plaća Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Trajanje projekta: 24 mjeseca, od 29. listopada 2018. do 28. listopada 2020. godine

Ciljne skupine: Udruge i njihovi članovi, Grad Krapina i Pučko otvoreno učilište Krapina te njihovi zaposlenici.

Aktivnosti projekta: Prvi dio projekta činili su edukativni sadržaji za sve projektne partnere, ali i druge dionike kulturnog životu grada Krapine te građanstvo. Kroz seminare, radionice, okrugle stolove i tribine raspravljalo se o problemima na koje nailaze udruge u svojem djelovanju i statusu žena u upravljanju u kulturi, učilo o dobrom upravljanu u kulturi kroz primjere dobre prakse i o uvažavanju potreba osoba sa invaliditetom u smislu zadovoljenja njihovih potreba za kulturnim sadržajima te velikoj fizičkoj nedostupnosti istih. Rezultat aktivnosti ovog dijela projekta je donošenje Akcijskog plana te osnivanje Savjeta za kulturu grada Krapine koji će nadalje voditi brigu o suradnji između Udruga, Grada i ustanova u kulturi. U drugom dijelu projekta provodile su se aktivnosti koje su se odnosile na pripremu i izvedbu kulturno – umjetničkih programa. Sve udruge partneri dobile su znatni dio sredstava za umjetničke voditelje, nabavu opreme i sredstva za podmirenje troškova koncerata odnosno izložbe kojima su javnosti pokazali sve ono što su radili na probama ili radionicama tokom trajanja drugog dijela projekta.

Ciljne skupine educirale su se o dobrom upravljanju u kulturi, donijele su se mjere za razvoj sudioničkog upravljanja, partneri su se umrežili.
Građani su se uključili u planiranje i provedbu edukacijskih programa u umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno-umjetničkih programa u Krapini kroz ANKETU koja se nalazi na web stranici projekta.

Projektom se željelo doprinijeti razvoju dobrog upravljanja u kulturi Krapine.

Skip to content